Generalforsamling

Sidste Generalforsamling i Tommerup Svømmeklub fandt sted d. 22. februar 2023.

Generalforsamlingen fandt sted i Klublokalet i Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup

Vedtægterne kan ses her: /page/vedtaegter

Hent og se Årsberetningen 

På generalforsamlingen blev følgende behandlet:

(Forslag til generalforsamlinger og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før en generalforsamling.

Vedtægtsændringer skal dog vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.)

Vores sponsorer